Skruv högar och allt du bör veta om dem

Skruvfundament är ett snabbt växande, ekonomiskt sätt att installera fundament i Litauen och runt om i världen. Sant, inneslutet i myter och tvivel om deras tillförlitlighet och livslängd. Men när man tittar på tekniken och objektivt bedömer installationsförhållandena är det definitivt en modern, effektiv och robust lösning. Även om denna grundlösning inte är tillämplig på konstruktion av flerbostadshus, är den inte tillämplig på små arkitektoniska strukturer som [...]