RETUR OCH BYTE AV VAROR

Efter att ha köpt varorna och sett att de är av dålig kvalitet har du rätt att returnera dem till oss inom 14 dagar från leveransdatum till dig. I detta fall kommer varor av olämplig kvalitet att bytas ut mot kvalitetsvaror utan kostnad eller de betalade pengarna återbetalas till dig.

För att kunna returnera produkten till oss (förutom garantiservice) måste du informera oss via e-post info@bebetono.lt

Om orsaken till att produkten returneras är av dålig kvalitet, åtar vi oss att ersätta produkten av fel kvalitet med en produkt av rätt kvalitet eller att returnera pengarna som betalats för produkten på egen bekostnad. Varor av defekt kvalitet byts ut eller returneras i enlighet med ”Regler för retur och utbyte av varor som godkändes 2001. 29 juni enligt order från ekonomiminister nr. 217.

Retur av varor av lämplig kvalitet är endast möjlig enligt ekonomiministerns ordning 2001. 17 augusti på beställningsnr. 258 godkänt i enlighet med det fastställda förfarandet ”Regler för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster när avtal ingås med hjälp av kommunikationsmedel”. I detta fall betalar kostnaden för att returnera varan av dig.

Följande villkor måste vara uppfyllda vid retur av varor:

  • de returnerade varorna måste vara i originalförpackningen.
  • varorna måste vara oskadade av köparen;
  • produkten får inte ha förlorat sitt kommersiella utseende (oskadade etiketter, avskalad skyddsfilm, etc.) (denna artikel gäller inte vid retur av defekt produkt);
  • de returnerade varorna måste vara i samma konfiguration som mottagits av köparen;
  • vid retur av produkten är det nödvändigt att visa upp sitt inköpsdokument, garantikort (om utfärdat) och ett ifylld returdokument.