SKRUVFONDENS BERÄKNARE

Läser in...

Snabbt, enkelt, effektivt!

Skruvfundament / högräknare

Få ett snabbt tips om vilken skruvfundament du ska använda för ditt projekt och hur mycket det kommer att kosta!

Ungefärliga mått på byggnaden?

1
1
1

Snabbt, enkelt, effektivt!

Skruvfundament / högräknare

Få ett snabbt tips om vilken skruvfundament du ska använda för ditt projekt och hur mycket det kommer att kosta!

Resultat
Poltyp:
Hur många stolpar behövs:
~
~
~
Höjd från marken:
Nedre ram:
Övre ram:
Installationstjänst:
~180