Spiralhögarna förhindras att kollapsa av sina lindningar, och den vertikala belastningen fördelas över hela området i tre lager - den nedre och övre ramen och brädorna monterade ovanpå.

Naturligtvis, vad de roterande skruvhögarna alltid måste vara uppmärksamma på - ju svagare jorden är, desto mer sannolikt är det att grunden faller. Om terrassen inte är förhöjd - kortare högar räcker, men om jorden är lösare (säg hällt, sand eller grus) - bör de väljas längre, från 1085 mm.