Det snabbaste sättet att installera en skruvfundament - med speciell pålskruvutrustning. Att borra marken med en tunn borr eller en 25 mm stansborr är till stor hjälp innan du slår ner högen i marken. Detta ger rätt riktning, vilket gör det lättare för honom och hans tråd att vila i sidled när botten inte vilar på marken när man vrider stången.